Claudio Saelens

Ruimtelijk Ordening

Ruimtelijke Ordening

In Beernem maken we een duidelijke keuze waar dichter en hoger gebouwd kan worden (hoofdzakelijk in de stationsomgeving en de eigenlijke kernen van onze deelgemeentes). Buiten de kern kiezen we resoluut voor ééngezinswoningen met tuin.

Communicatie en transparantie naar de burger is zeer belangrijk. Wijzigende stedenbouwkundige voorschriften hebben immers niet onmiddellijk hun effect op de omgeving, maar pas nadien op het moment van een stedenbouwkundige aanvraag. Daarom hechten we veel belang aan het organiseren van infovergaderingen bij de wijziging van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

We zijn er in geslaagd om ons voor te bereiden op de omgevingsvergunning. Dit resulteert in een korte behandelingstermijn voor stedenbouwkundige aanvragen.