Claudio Saelens

Integraal Waterbeleid

Integraal Waterbeleid

Om tot een geïntegreerd waterbeleid te komen is de belangrijkste taak het wegnemen van de vervuiling. Het afvalwater afkomstig van de kernen van Beernem, Oedelem en Sint-Joris wordt al jaren lang gezuiverd. In het buitengebied is echter nog heel wat werk aan de winkel.

In deze legislatuur werd dan ook nog nooit zoveel geïnvesteerd in de sanering van het afvalwater. Van volgende straten en omgevingen zal het afvalwater niet meer lozen in beken en waterlopen, maar gezuiverd worden door de aanleg van nieuwe riolering: Bruggestraat, Sijselestraat en omgeving, Vullaertstraat, Ruweschuurstraat – Hoogstraat, Oostveld - Pluime en Zeldonk.

Uniek voor Vlaanderen is dat de gemeente de volledig kosten voor het scheiden van afvalwater en regenwater op het privaat terrein volledig voor haar rekening neemt.