Claudio Saelens

Wie ben ik?

Claudio, Eveline, Lowie en Artuur

Wie is Claudio?

Ik zag op 15 maart 1979 het levenslicht in het Sint-Lucas ziekenhuis in Brugge, ging naar de lagere school in Sint-Joris en daarna naar het Sint-Gerolf Instituut (nu Emmaüs Aalter). Na mijn studies industrieel Ingenieur (KaHO Sint-Lieven) volgende ik nog een aanvullende opleiding Ruimtelijke planning (Ugent).

Samen met Eveline Serry wonen wij in de Maria-Aaltersteenweg in Sint-Joris en hebben we twee zoontjes Lowie (8) en Artuur (4). Professioneel ben ik afdelingshoofd grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening, technische dienst, openbare werken, huisvesting, milieu, preventie en evenementen, lokale economie) bij het gemeentebestuur Oostrozebeke.

Daarnaast ben ik lid van de schoolraad Vrije Basisschool Sint-Joris en bestuurslid van de landelijke gilde Beernem.

Politieke Loopbaan

 • 1 januari 2009 – 31 december 2012
  OCMW-raadslid Beernem

 • 1 januari 2013 – 31 december 2014
  Gemeenteraadslid Beernem

 • 1 januari 2015 – 31 december 2018
  Schepen van ruimtelijke ordening, wonen, landbouw, milieu en integraal waterbeleid in Beernem

 • Nieuw: Sinds 1 januari 2019
  Schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen, integraal waterbeleid, grondbeleid, omgevingsvergunningen voor landbouw en bedrijven, landbouw en senioren

Waar sta & ga ik voor?

Zelf ben ik werkzaam binnen een gemeentebestuur. Dagdagelijks kom ik in contact met burgers en ken ik de gevoeligheden die binnen een gemeente leven.

Deze ervaring wil ik inzetten voor de toekomst van alle inwoners van Beernem.

 • Het gezinsleven en een professionele loopbaan moeten op elkaar afgestemd kunnen worden. Kwalitatieve kinderopvang en een uitgebreide vakantiewerking zijn een must.

 • Binnen een gemeente is het sociaal weefsel belangrijk. Binnen iedere woonkern is een goed uitgebouwde ontmoetingsruimte noodzakelijk.Beernem moet zich profileren als een gezonde, actieve en zorgzame gemeente. De verdere uitbouw van de sportinfrastructuur moet iedereen aan zetten tot bewegen. Zo creëren we een actieve en gezonde gemeente. De vele zorgcentra in de gemeente zijn een troef.

 • Onze gemeente moet klaar zijn voor de toekomst. Duurzaamheid is het sleutelwoord. We moeten naar een zuiveringsgraad van 100% van ons afvalwater. Onze centra moeten groener worden, ruimte voor wonen en ondernemen is noodzakelijk, maar de locatiekeuze moet weloverwogen gebeuren.

 • Onze gemeente heeft een uitgesproken landelijk karakter. Landbouw heeft hierin een belangrijke functie.

 • Radicaal digitaal, onze inwoners moeten nog meer gebruik kunnen maken van de digitale weg zodat ze nog minder vaak tot op het gemeentehuis moeten komen. Beernem moet een CO2-neutrale gemeente worden, 20% CO2 reductie tegen 2020 en 40% tegen 2030.