Claudio Saelens

Landbouw

Landbouw

De landbouwbedrijven in de gemeente zijn een belangrijke economische factor. Als gemeente hebben we de taak om hen te ondersteunen. De landbouwraad is onze vinger aan de pols om het gemeentelijke beleid bij te sturen.

We ondersteunen en promoten onze lokale landbouw via verschillende acties zoals campagnes tegen zwerfvuil, de aankoop van een camera tegen sluikstorten, een premie voor het inzaaien van van gewassen en premie voor het maaien van perceelsranden. We ondersteunen de korte keten werking via het ondersteunen van het WK hoeveijs likken.

2017 werd getroffen door een extreme droogte. De schattingscommissie levert voortreffelijk werk om onze landbouwers bij te staan.

Onze landbouwers zijn de bevoorrechte gebruikers van het beverhoutsveld. Met CD&V verhinderen we de verkoop van het beverhoutsveld. Een nieuw reglement bied meer zekerheid voor onze landbouwers, dit reglement moet echter nog verfijnt worden zodat de gronden effectief toegewezen worden aan landbouwers.