Claudio Saelens

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

Het doven van de openbare verlichting moet geëvalueerd worden: verkeersveiligheid en energiebesparing staan hierbij centraal. Verder moet er ingezet worden op nieuwe technologieën zoals warmtenetten, slimme verlichting, een uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen en slimme wegen (communicerende verkeerslichten en trajectcontrole).