Claudio Saelens

Openbare Werken

Openbare Werken

Bij openbare werken staan communicatie in inspraak centraal. Bewoners moeten inspraak krijgen bij de herinrichting van hun straat of plein. Via een communicatietraject moeten inwoners mee de projectdefinitie kunnen bepalen en inspraak krijgen omtrent het ontwerp binnen de krijtlijnen die de gemeente of hogere overheid bepaald. Verschillende scenario’s moeten tegenover elkaar afgewogen worden.

Onze wegen moeten goed onderhouden worden met aandacht voor de noden van de recreanten (rustzones) de bewoners (goede rijweg) en landbouwers (uitwijkstroken). Heraanleg van wegen moeten we afstemmen op het bomenbeheer en de aanleg van rioleringen.