Claudio Saelens

Senioren

Senioren

In eerste instantie moeten we aandacht hebben voor de zorg die senioren nodig hebben. Hiervoor moet de gemeente nauw samen werken met de verschillende welzijnsactoren actief binnen de gemeente.

De seniorenraad speelt een centrale rol in het gemeentelijk beleid. In het meerjarenplan moeten we aandacht hebben voor de verschillende domeinen die belangrijk zijn voor onze senioren, zoals huisvesting, bewegen (sport), cultuur en recreatie, mobiliteit, toegankelijkheid en zorg.