Claudio Saelens

Technische Dienst

Technische Dienst

De focus van de gemeentelijke technische dienst (d.i. de buitendienst) moet liggen op het onderhoud van wegen, groenperken en gemeentelijke gebouwen. Een goede uitrusting is belangrijk! Daarom maken we een inhaalbeweging op het vlak van machines en wagenpark. Daarnaast is vorming voor de medewerkers belangrijk.

Voor specifieke taken kan er samengewerkt worden met externe partners. Bevoorrechte partners zijn het Land en Tuinbouw Instituut (Oedelem), lokale landbouwers, ondernemers en actoren binnen de sociale economie.